Bakke & Evensen Mur og Varme AS ble etablert i 2011, vi byttet navn fra Bakke & Berntsen Mur og Varme AS i 2016 da vi fikk inn en ny medeier. Virksomheten har i dag 4 ansatte. Vi har kontorer på Nøtterøy, men utfører det meste av arbeider innenfor mur, betong og flis i hele Vestfold. Våre ansatte har også lang erfaring med piperehabilitering og montering av ildsteder. Vi har i tillegg ansatte med svennebrev i feierfaget og utdannelse fra Byggteknisk fagskole. Vi er behjelpelige fra start til mål i alle faser av byggeprosjekter, og har et stort kontaktnett med gode underleverandører og trofaste samarbeidspartnere innenfor alle faggrupper.
Bedriften har sentral godkjenning for flere funksjoner og fagområder, bla. ansvarlig søker, utførende og prosjekterende.
Vårt internkontrollsystem ivaretar alle krav til helse miljø og sikkerhet, og besørger kvalitetssikring i administrasjon og på prosjektene. Ditt valg av oss som samarbeidspartner får praktiske og økonomiske virkninger i lang tid fremover.
Solid erfaring og fagkunnskap er en rettesnor for alt vi foretar oss. Derfor gir vi deg kvalifisert veiledning gjennom hele prosjektet, og trygghet for at alle krav til kvalitet, funksjon og langsiktig økonomi ivaretas.
Bakke & Evensen Mur og Varme AS er en miljøbevisst bedrift, som aktivt jobber med kildesortering, tiltak for reduksjon av energibruk og forbedring av innemiljø.
Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud med befaring og råd for videre fremdrift i prosjektet.